Arşiv

BEL KAYMASI (SPONDİLOLİSTEZİS)

BEL KAYMASI (SPONDİLOLİSTEZİS) NEDİR?

L4-L5 SEVİYESİNDE LOMBER SPONDİLOLİSTEZİS
L4-L5 SEVİYESİNDE LOMBER SPONDİLOLİSTEZİS

Bedenimizi bel hizasında taşıyan omurga kemiklerimiz düzgün bir sıra şeklinde yukarıdan aşağı dizilirler. Vertebra korpuslarının ön kenarları ve arka kenarları belimizin doğuştan olan lordotik kıvrımına uygun sıralanır.
Bu omurgalardan biri herhangi bir nedenden dolayı öne doğru çıkar ve sıra bozulur. Bu da omurgamızın taşıma kapasitesini azaltacağından belimizde zorlanma yapar. Bel kayması belde ve bacaklarda ağrı, uyuşma, kuvvetsizlik ve idrar kaçırmaya neden olur.

Bel kayması doğuştan anatomik bir bozukluk  olabilir.  Sonradan gelişen bel kayması  aşırı zorlanma, belin kötü kullanımı ya da geçirilen bir kazanın sonucu da olabilir.

Bel kayması ayrıca belimizin dik durmasını sağlayan ligamanların ve eklemlerin zorlanmasına neden olur. Bu zorlanmayla faset eklemleri ve ligamanlar dengesiz kalınlaşıp sinir kanallarını daraltır omurilik ve sinir kökleri basısını arttırır. Hatta bazı durumlarda vertebranın arka tarafındaki bazı kemik parçaları zamanla kopar ve kaymanın derecesi artar.

Ağırlık taşımak, fazlaca eğilip bükülerek iş yapmak, fazla kilolu olmak bel kaymasını hızlandırır. İleri yaşlardaki kadın ve erkelerde kemik erimesi bel kaymasının belirtilerini arttırır.

BEL KAYMASI TANISI NASIL KONUR?

Bel kayması görüntüleme yöntemleriyle tanısı konan birhastalıktır. Çekilen filmlerle kaymanın derecesi saptanır. Ayrıca hareketli filmler çekilerek kaymanın aktif olup olmadığına bakılır.

BEL KAYMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hastanın durumuna göre tedavi planlanır. Hastanın kayma derecesi düşük ve ağrısı kontrol altına alınabiliyorsa ayrıca eşlik eden nörolojik bulgu yoksa ameliyat edilmez.

Ancak derecesi ilerleyen aktif ve klinik belirti veren bel kaymaları ameliyat edilmelidir.  Tedavide bel kemikleri titanyum vidalarla birbirlerine tutturularak kayma durdurulur. Bel kayması ameliyatları transpediküler titanyum vidalama sistemlerinin gelişmesiyle birlikte günümüzde güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.

IMG-20161026-WA0002

ANA SAYFA

 Yeni Microsoft Office Publisher Document

               

  BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ (NÖROŞİRURJİ) UZMANLARI HANGİ

HASTALIKLARLARI TEDAVİ EDER?

 

 

 • beynin ya da omurilik dokusunun içinden kaynaklanan veya ona dışarıdan basarak sorun oluşturan tümörlerin,

 • beyin dokusunu ya da omuriliği besleyen damarların anevrizma (balonlaşma), arteriovenöz malformasyon, kavernom gibi rahatsızlıklarının, karotis stenozu dediğimiz boyun damarlarındaki darlıkların,

 • doğumla birlikte olan meningomyelosel gibi sinir sisteminin oluşumu sırasında gelişen rahatsızlıkların,

 • hidrosefali adı verilen ve kabaca beyin boşluklarındaki sıvının miktarının artışının,

 • bel fıtığı başta olmak üzere her türlü omurga hastalıklarının,

 • kafa ve omurilik yaralanmalarının,

 • beyin damarlarının tıkanıklıklarının,

 • beyin kanamalarının cerrahi tedavisi ile ilgilenir.

 

IMG-20161026-WA0003 - Kopya

Nöroşirurji; toplumda çoğu kişinin hayatını devam ettirirken yaşam kalitesini azaltan hastalıklara çözüm bulmaya çalışan bir bilim dalıdır. Çoğu kişi hastalık ve şikayetleriyle ilgili  çözüm yolları hakkında bilgi edinmek için internete başvurmaktadır. Bu sitede nöroloji-nöroşirurji konularında temel ve basit bilgileri paylaşmayı amaçladım. Elbette ki her hastanın belirtileri şikayetleri genel tıbbi durumu kendine özgüdür. Her hasta için en iyisi hastanın beklentilerine uygun kendi hekiminin önerileriyle bilimsel ilerlemelere uygun hazırlanan yöntemin uygulanmasıdır. Burada özetlediğimiz konular sadece genel bir bilgi sunma amaçlıdır. Sizden gelecek sorular ve yorumlarla bu site daha da gelişecek ve daha faydalı olacaktır.

 

LOMBER KANAL DARLIĞI

LOMBER KANAL DARLIĞI

 

Omurga kemikleri üst üste dizilerek kolon şeklinde ortası oluklu bir yapı oluşturur. Bu kemikler kendi aralarında faset denilen eklem yüzeyleriyle temas halindedir. Belli açılarda ve derecelerde hareket kabiliyeti olan bel kısmındaki bu kolon ligament ve kaslar gibi yumuşak dokularla desteklenmektedir. Kolonun tam ortasında omurilik kesesi ve bu kesenin içinde medulla spinalis ve sinir kökleri bulunur. İdrar yolları, bacak ve ayaklarımıza hareket ve duyu kabiliyetini kazandıran bir nevi elektriksel uyarıları bu sinir kökleri taşır. Sinir kökleri her bir omurga eklem aralığının yanından sağ ve sol seviyelerden foramen denen kemik çıkışlarından medulla spinalisi terk eder. Yaşla birlikte ağırlık taşımayla aşırı ve dengesiz hareketlerle kemikler arasındaki kıkırdak disk dokusundaki su oranı azalır. Disk dokusu omurga kanalına doğru bombeleşir ve sertleşir. Benzer nedenlerden dolayı omurga kemikleri arasındaki faset eklemler kalınlaşır, kanalın arka kısmında bulunan ve normalde yumuşak olan ligamentum flavum denen sarı lifler kalınlaşır ve sertleşir. Tüm bunlar spinal dar kanal dediğimiz sinirleri sıkıştıran ve rahatsızlık verici tablonun oluşmasına neden olur.

20141101_134051

BELİRTİLER NELERDİR?

Bel ağrısıyla birlikte bacaklarda uyuşukluk, kramp ve güçsüzlük gibi belirtiler. Genellikle yürümekle ve hareket ederken şikayetlerin artması; dinlenince ağrıların azalması lomber dar kanal hastalığı ile uyumludur. Nadiren, bağırsak ve/veya idrar torbası problemleri meydana gelebilir.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

 • Fizik muayene,

 • Röntgen filmi,

 • Bilgisayarlı tomografi (BT),

 • Magnetik rezonans görüntüleme (MRI),

 • Bazı durumlarda kas ve sinirlerin elektriksel uyarımları hakkında bilgi veren EMG yapılması gerekir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Önce hareket ve yaşam tarzı ile ilgili bilgiler verilir.

Hastaların fazla kiloları varsa zayıflaması önerilir.

Ağrı ve uyuşmayla ilgili bazı ilaçlar (antiinflamatuar olmayan ağrı kesiciler, steroid olmayan antiinflamatuar ağrı kesiciler, steroid antiinflamatuarlar, kas gevşeticiler, anksiyolitikler, antidepresanlar, gabapentin gibi antiepileptik ilaçlar) kullanılır.

Bazı hastalar fizik tedaviden de fayda görmektedir.

Cerrahi olmayan tedaviler kanal darlığının kendisini düzeltmez; ancak uzun süreli ağrı kontrolü ve daha yoğun tedavi gerektirmeksizin yaşam fonksiyonunda iyileşme sağlayabilir.

Bu yöntemlere rağmen şikayetleri devam eden hastalara cerrahi tedavi seçenekleri önerilir.

Burada yapılan daralmış olan kemik kanalın genişletilmesi ve içinden geçen sinir dokusunun rahatlatılmasıdır.

Dekompresyon, lomber laminektomi cerrahisi denen rahatlatma işlemine bazen titanyum vidalarla sağlamlaştırma stabilizasyon ve füzyon işlemleri eklenebilir.

Hangi hastaya hangi tedavi biçiminin uygulanacağına hastanın mevcut şikayetleri, fizik muayenesi ve görüntüleme bulgularıyla birlikte beyin ve sinir cerrahisi uzmanı değerlendirmesi sonrası hastanın beklentileri ve genel tıbbı durumu göz önünde bulundurularak karar verilir.