HİDROSEFALİ

HİDROSEFALİ

 

 Beyin omurilik sıvısı (BOS) hacmindeki bir artıştır. Genellikle sıvının emiliminin bozulmasından ya da sıvının aşırı salgılanmasından kaynaklanır.

 

BOS YAPIMI VE EMİLİMİ

BOS günde 500 ml olarak üretilir. Başlıca lateral ,üçüncü ve dördüncü ventriküler sistemde kaudal yöndedir. Foramen Luschka ve Magendie’den subaraknoid mesafeye çıkar. Tentoriyal açıklıktan ve hemisferik konveksite üzerinden geçtikten sonra, emilim, araknoid granülasyonlardan venöz sistem içine olur.

 

 

OBSTRÜKTİF HİDROSEFALİ NEDENLERİ

Edinsel akuadukt stenozu (enfeksiyon ya da kanama sonrası yapışıklıklar)

Tentoriyal herniasyona neden olan supratentoriyal kitleler

İntraventriküler kanama

Tümörler

Apse/Granülom

Araknoid kistler

Doğuştan olan akuadukt stenozu ya da çatallanması

Chiari malformasyonu

KOMUNİKAN HİDROSEFALİ NEDENLERİ:

Leptomeninkslerin kalınlaşması ya da araknoid grenülasyon

Piyogenik enfeksiyon

Subaraknoid kanama

Karsinomatöz menenjit

BOS kıvamında artış yüksek protein içeriği

 

 

HİDROSEFALİNİN PATOLOJİK ETKİLERİ

Yenidoğanda, sütür kapanmasından önce başın genişlemesi ve yoğun ventriküler dilatasyon ortaya çıkar ve çoğunlukla serebral ‘’madde’’ yalnızca ince bir halka şeklini alır. Tedavi edilmez ise, ölüm ile sonuçlanabilir. Ancak pek çok olguda hidrosefali ’’duraksamaya uğrar’’: ventriküllerin geniş kalmasına karşın, intrakranyal basınç (İKB) normale döner ve BOS emilimiyapım ile dengelenmiş olur. Hidrosefali duraksadığı zaman, normal gelişim kalıpları geri döner; bununla birlikte, önceden olan mental ya da fiziksel hasar kalıcı sorunlar bırakabilir. Bu hastalarda, basit bir travma ya da enfeksiyonun ardından yeniden basınç belirtilerinin hızlı bir biçimde geri dönüşü, BOS dinamiklerinin henüz yerleşmemiş olduğunu düşündürür.

 

HİDROSEFALİDE KLİNİK BELİRTİLER

 

YENİDOĞANLARDA VE KÜÇÜK ÇOCUKLARDA:

Ani başlangıç:

Huzursuzluk

Bilinç düzeyi değişikliği

Kusma

Kademeli başlangıç:

Zeka geriliği

Gelişme geriliği

Gergin ön fontanel (bıngıldak)

Kafa çevresinin büyümesi. (büyüme eğrileriyle takipte çocuğun boy ve kilosundan daha hızlı artış)

İncelmiş saçlı deride belirgin damar kalınlaşması

Yukarı bakış bozukluğu

ERİŞKİNLERDE HİDROSEFALİ BELİRTİLERİ:

Ani başlangıçlı:

Baş ağrısı

Kusma

Papilla ödemi

Bilinç düzeyi azlması

Kademeli başlangıç:

Demans (unutkanlık)

Yürüme ataksisi

İnkontinans (idrar kaçırma)

NOT: BU BELİRTİLER, NORMAL BASINÇLI HİDROSEFALİNİN BELİRTİLERİDİR. GENELLİKLE ERİŞKİN HASTALARDA GÖRÜLÜR.

 

HİDROSEFALİNİN TANISI:

KRANYAL BT

KRANYAL MR

ULTRASONOGRAFİ

Ultrasonografi; yenidoğanlarda ön fontanelden yapılır,  hasta başında yapılabilir.

Ultrasonografi ve MR’da radyasyon yoktur.

 

HİDROSEFALİ TEDAVİSİ:

Ani kötüleşme varsa: Ventriküler drenaj, ventrikülo-peritoneal şant, lomber ponksiyon

Kademeli kötüleşme varsa: Ventrikülo-peritoneal şant

Varsa kitle yapan lezyonun ameliyatla alınması

NOT: BELİRTİSİZ VENRİKÜLER GENİŞLEME TEDAVİ GEREKTİRMEZ. ANCAK DÜZENLİ OLARAK GELŞİMSEL VE PSİKOMETRİK DEĞERLENDİRME ÖNERİLİR.

Hidrosefalinin tedavisinde ventrikülo-peritoneal şant takılması çok yaygındır.

Hidrosefalide tedavi geri dönüşümsüz beyin hasarı gelişmeden yapılırsa sonuçları iyidir. Çoğu çocuk tedaviden sonra normal IQ seviyesini yakalar. Bununla birlikte özellikle yenidoğanlarda ve küçük çocuklarda ortaya çıkan ve tekrarlayan komplikasyonlar anlamlı bir hayati tehlike oluşturur.

ÜÇÜNCÜ VENTRİKÜLOSTOMİ:

Obstrüktif hidrosefalili hastalarda üçüncü ventrikülün tabanında esnek ya da sert bir endoskop ile açıklık oluşturmak tedavide şanta alternatif bir yötemdir. Başarılı olduğunda şantla ilgili enfeksiyon, tıkanma, kopma, aşırı çalışma gibi sorunları ortadan kaldırır.

Şant ameliyatlarının komplikasyonları uzun dönemde nispeten sıktır.  Üçüncü ventrikülostomi ameliyatları  bazı hidrosefali hastalarında şant ameliyatlarına iyi bir alternatif olarak düşünülebilir.

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>